Het 'Documentatiecentrum Groenlo’ streeft naar archivering en digitalisering van de aanwezige historische manuscripten en gedrukte werken. Daarmee beoogt men die documenten toegankelijk te maken voor het publiek. Groenlo was een belangrijke vesting in de Tachtigjarige Oorlog. De verovering op de Spanjaarden door Frederik Hendrik in 1627 viert men in Groenlo nog steeds. Re-enactoren beelden de slag dan levensecht uit.

Met een door zijn zorg gerestaureerde Dingler handpers van Weevers Grafimedia in Vorden drukte De Ammoniet tijdens de herleefde slag van 2012 een opruiend pamflet: Pen & Pamflet. Anton van der Lem van de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) schreef dit strijdlied. De oplage bedroeg 450 exemplaren.

Daarnaast drukte De Ammoniet in eigen drukkerij als restauratiedruk een rijmprent van een klinkdicht van Vondel: Verovering van Grol (oplage 250 exemplaren). Anton van der Lem schreef daarvoor de toelichtende tekst die op de keerzijde van de prent staat. De verkoopopbrengst van beide prenten ging naar het Documentatiecentrum Groenlo en de Fundación Jan Lechner van de UBL.


Strijdlied voor 'De Slag om Grolle' in 2012 van Anton van der Lem.
 

Verovering van Grol 1627