Margedrukker ‘De Ammoniet’ verzamelt grafische materialen en documenten, werkt daarmee en publiceert daarover. Hij zet zich in voor het behoud van grafisch erfgoed en brengt bijzondere vondsten onder in bibliotheken, archieven en musea.

De Ammoniet is vanaf 1979 actief. Zijn uitgaven en publicaties betreffen overwegend onderwerpen uit de boek- en drukgeschiedenis, vaak in de vorm van een restauratie- of demonstratiedruk. Deze website fungeert als experiment met een selectie uit zijn fonds om zo de inhoud ervan een breder bereik te geven. De website is ingericht als 'virtuele boekenkast'. Aan elke presentatie gaat een korte introductie over de uitgave vooraf, de inhoud is via doorklikken bereikbaar.

Deze website presenteert Boekuitgaven, Restauratiedrukken, Demonstratiedrukken en Publicaties van De Ammoniet. Deze rubrieken zijn bereikbaar via de zijbalk. In de rubriek Publicaties bevindt zich de bibliografie van De Ammoniet:'t Geluck waeit niemand in den mond (Amsterdam/Middelburg 2000). Zie voor meer informatie over de begrippen restauratiedruk en demonstratiedruk die bibliografie (Bibl.; klik en ga naar p. 36 e.v.). Bij uitgaven tot 2000 kunt u naar deze bibliografie doorklikken, dan bovenin het paginanummer invullen en met Return of Enter bevestigen.

De afbeelding hier toont een pentekening van grafisch kunstenaar Jos van der Zee (1944-2013) die ook het drukkersmerk van De Ammoniet ontwierp. Het motto 'Cresco sub pondere pressa' (Ik groei onder de last van het gewicht dat op mij drukt) maakt deel uit het van beeldmerk van de Utrechtse boekhandelaar Simon de Vries (1628-1708) die van 1669-1671 toepaste. Na hem gebruikten de Utrechtse drukker Johannes Ribbius en de boekhandelaren Frederick Strick en Johannes van de Water dit.

De Ammoniet bezit de originele houtsnede.