In oktober 1999 organiseerde het Comenius Museum in Naarden de tentoonstelling BoekMerk Werken, exlibris uit eigen collectie en particuliere verzamelingen. Als restauratiedruk diende Typographeum Vivum. Sarah Slootweg schetst daarin het belang van Comenius die zijn pedagogische methode concretiseert aan de hand van de 'levende boekdruk'. De Ammoniet verzorgde gedurende deze tentoonstelling een viertal drukdemonstraties. Het museum startte met de verkoop van de restauratiedruk bij de opening van de tentoonstelling. De verkoopopbrengst was bestemd voor conservering en restauratie van boeken in de Comeniuscollectie van het museum waar het reguliere budget niet in kon voorzien. (Bibl. 2.13; klik en ga naar p. 136)

Typographeum Vivum