De Streekarchiefdienst Hollands Midden in Gouda startte in 1996 de actie: 'Red een archiefstuk' om middelen te genereren voor noodzakelijke restauraties waarvoor het reguliere budget geen ruimte bood. De Ammoniet drukte vijf dubbele kaarten met voorbeelden van bijzondere exemplaren uit de collectie die de conservator daarvoor selecteerde. De totale oplage telde 1.625 kaarten. De dienst verkocht deze kaarten bij de balie en de verkoopopbrengst diende als bijdrage aan de actie om archiefstukken te redden. (Bibl. 2.7; klik en ga naar p. 134)'Dat komt er van!' Detail van een tekening van Sijtje Aafjes op kaart 2. 

Inhoud