Het Zeeuws Archief bevat een aantal bijzondere banden uit de zeventiende eeuw met jaargangen van handgeschreven notulen van de 'Heren Staten van Zeeland'. De staat van die banden vereist ingrijpende restauratie om ze weer raadpleegbaar te maken. Het archief beschikt echter niet over de daarvoor vereiste financiële middelen. Om restauratie van de eerste band mogelijk te maken, organiseerde Thijs Weststrate een tentoonstelling en schreef hij voor een restauratiedruk Placcaet ter restauratie. De Ammoniet zette die tekst in zeventiende-eeuwse stijl waarbij het echter de toepassing van gotisch en romein verwisselde.

Het plakkaat verscheen bij de tentoonstelling in het Zeeuws Archief: Eerst ghedruckt 250 Placcaten: De Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646, die liep van 12 februari - 23 juni 2001. Het Zeeuws Archief startte de balieverkoop bij de opening ervan. De opbrengst maakte restauratie van de eerste band mogelijk. De Ammoniet verzorgde tijdens de tentoonstelling bovendien drukdemonstaraties met zijn gerestaureerde Albion handpers.  


Het wapen van Zeeland zoals Moulert dat in 1615 drukte (Zeeuws Archief, sign. ZA, SvZ nr. 1580 I).

Placaet ter Restauratie