Het exemplaar van de Benveniste Talmoed (Amsterdam 1644-1647) in de collectie van de Zeeuwse Bibliotheek had de Tweede Wereldoorlog nauwelijks doorstaan. Voor de hoge kosten van de noodzakelijke restauratie ontbraken echter de vereiste middelen. De Ammoniet drukte Ot Letováh (‘Teken ten goede’) als restauratiedruk en Adri K. Offenberg schreef de toelichtende tekst. Daarnaast zegde de ABN Amro Bank N.V. District Zeeland een aanzienlijk bedrag toe voor deze restauratie. Een drukdemonstratie maakte deel uit van de presentatie van Ot Letováh. De Ammoniet voltooide met een tafelproefpers de hiernaast afgebeelde flyer in de Zeeuwse Bibliotheek en deelde het resultaat uit onder de belangstellenden. (Bibl. 1.35; klik en ga naar p. 113)

Ot Letováh