Het reguliere budget van de Leidse Universiteitsbibliotheek was ontoereikend voor de restauratie van drie zeer gehavende oude drukken uit de vijftiende en zestiende eeuw. De Ammoniet ontwierp en drukte een plano als restauratiedruk om met de opbrengst uit de verkoop ervan de noodzakelijke restauratie toch mogelijk te maken. Bovendien bevatte het affiche een oproep om een verslag van een recent geslaagde andere restauratie aan te schaffen en zo bij te dragen aan de restauratie van deze drie banden. Gedurende de Leidse Boekenzondag van 8 april 1996 gaf De Ammoniet een drukdemonstratie waarbij hij een flyer drukte en die onder de belangstellende verspreidde (zie afbeelding hiernaast). (Bibl. 2.6; klik en ga naar p. 133)

Leids Boekenleed