De Haarlemse uitgever van Hildebrands Camera Obscura (1ste druk 1839), de erven F. Bohn, wilde in 1856 een geïllustreerde editie van de Camera Obscura uitbrengen. Hij verspreidde een geïllustreerde prospectus met het hoofdstuk van 'Pieter Stastok'. De tekeningen van K.F. Bombléd waren uitgevoerd in houtgravure. De geïllustreerde editie van de Camera is er echter nooit van gekomen. De ‘Collectie Bohn’ van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bevat een nog niet opengesneden exemplaar van die prospectus uit 1856 en bovendien de originele houtgravures van de illustraties.

Christiane Berkvens-Stevelinck schreef een toelichtende tekst bij die brochure ten behoeve van een restauratiedruk. De Ammoniet zette die tekst en herdrukte bovendien de brochure integraal. Bovendien vervaardigde hij een boekenlegger (hiernaast afgebeeld) die aanspoorde deze herdruk aan te schaffen.

De Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) startte de verkoop van de uitgave tijdens een bijzondere bijeenkomst voor Hildebrand-liefhebbers in 1998. De verkoopopbrengst diende de restauratie mogelijk te maken van enkele kort daarvoor aan de UBL geschonken Beets-brieven die in zeer slechte staat verkeerden. Bovendien kwam de opbrengst ten goede aan het behoud van de Bombléd-blokken. (Bibl. 1.41; klik en ga naar p. 115)

In het kleine Stadjen D-