Een defect 'half maantje' van zijn degelpers was voor De Ammoniet aanleiding om zich te verdiepen in druktechniek. Hij begon gericht oude vakliteratuur (boeken, tijdschriften, pers- en machinegebonden uitgaven) te verzamelen en te bestuderen. Daarnaast informeerde hij zich bij oud-drukkers, fabrikanten, bedrijven en opleidingen.

Zorgen over mogelijkheden om ook in de toekomst nog te kunnen leren drukken en te blijven drukken, waren aanleiding om initiatieven op technisch-materieel gebied te ontwikkelen. De afwezigheid van actuele informatie over aard en samenstelling van het bestand margedrukkers binnen de Stichting Drukwerk in de Marge was aanleiding voor het houden van inventarisaties. Ook het zoeken naar vervangende verbruiksmiddelen die vroeger algemeen verkrijgbaar waren, maakten deel uit van de zoektocht, net zoals veilige en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Om ook in de toekomst over deze ervaringen en oplossingen te kunnen beschikken, legde De Ammoniet dit alles vast in rapporten. Deze betreffen de inventarisaties, analyses, handleidingen en praktische informatie voor margedrukkers.

De afbeelding toont een half maantje.

Inhoud