Naast boekuitgaven die De Ammoniet met eigen pers in hoogdruk uitvoert, verzorgt hij ook uitgaven in offset en digitaal. De inhoud betreft overwegend margedrukken, boek- en drukgeschiedenis en behoud van grafisch erfgoed.

Ter gelegenheid van 20 jaar De Ammoniet verscheen in 2000 de bibliografie ’t Geluck waeit niemand in den mond. Ronald Rijkse (conservator Oud bezit en Bijzondere Collecties, Zeeuwse Bibliotheek) verzorgde in die uitgave de bibliografie en het register, De Ammoniet beschreef daarin de geschiedenis van zijn pers. Vier lezingen bij 300 jaar drukkerij Johan Enschedé Zonen (2003) waren aanleiding voor de uitgave De toekomst van ons grafisch verleden.

Een bewerking van de 24ste ‘Bert van Selm-lezing’ had ’40 jaar Stichting Drukwerk in de Marge’ als onderwerp. Die uitgave, De magie van margedrukken, volgde in 2015. Van twijg naar boom is de publicatie bij een bijzondere schenking aan de Koninklijke Bibliotheek in 2016. Het voornemen is deze vorm van behoud van bijzonder erfgoed te vervolgen met andere uitgaven in combinatie met schenkingen.

Inhoud