Naast boekuitgaven die De Ammoniet met eigen pers in hoogdruk uitvoert, verzorgt hij ook uitgaven in offset en digitaal. De inhoud betreft overwegend margedrukken, boek- en drukgeschiedenis en behoud van grafisch erfgoed. Tot nu toe zijn zeven boeken verschenen, waarvan de eerste twee als catalogus bij een tentoonstelling: Dat is wat wonders (1991) en Wat baard den Druk, Niet al Geluck!

Ter gelegenheid van 20 jaar De Ammoniet verscheen in 2000 de bibliografie ’t Geluck waeit niemand in den mond. Vier lezingen bij 300 jaar drukkerij Johan Enschedé Zonen (2003) waren aanleiding voor de uitgave De toekomst van ons grafisch verleden. Ter gelegenheid van ’40 jaar Stichting Drukwerk in de Marge’ volgde in 2015: De magie van margedrukken In 2016: Van twijg naar boom als publicatie bij een schenking aan de Koninklijke Bibliotheek.

Streepjes Zetten verscheen in 2021 als monografie over de grafisch kunstenaar Jos van der Zee. Deze ruim geïllustreerde uitgave maakt kennisnemen van diens grafische kunst mogelijk.

Inhoud