Tijdens het museumweekend van 17 april 1993 voerde De Ammoniet in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek (Den Haag) drukdemonstraties uit. De demonstratiedruk bevatte een illustratie van J. Buckland Wright met daarnaast twee tekstfragmenten van J. Greshoff. Nico van der Lof had beide fragmenten gekozen uit het boek van Greshoff: Over den Omgang met Boeken. De oplage van de eenbladsdruk bedroeg 100 exemplaren.

Op 15 mei dat jaar voerde de Ammoniet met dezelfde drukvorm opnieuw drukdemonstraties uit in het museum. Papier en kleur had hij echter aangepast, net zoals het colofon. Gezien de ervaringen in april was de oplage nu verhoogd tot 175 exemplaren. De tekst was in eigen drukkerij voorbereid, de illustratie werd in het museum met een tafelproefpers uitgevoerd. De belangstellenden mochten bij beide gelegenheden de demonstratiedruk meenemen. (Bibl. 3.17; klik en ga naar p. 141)

Wie van boeken houdt