Ter gelegenheid van de tentoonstelling: Werk en materialen van De Ammoniet in de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) van 8 april – 14 mei 1994 in Middelburg voerde De Ammoniet diverse drukdemonstraties uit. Daarvoor schreven Ronald Rijkse en Arnold Wiggers van de ZB beiden een tekst. De Ammoniet voerde deze als plano uit. Hij drukte ze met een degelpers in eigen werkplaats en voltooide ze met de illustratie tijdens diverse demonstraties in de ZB. De oplage bedroeg 175 exemplaren voor beide. De tekst van Wiggers betrof drie achttiende-eeuwse meesterproeven uit de collectie van de ZB, die van Rijkse handelde over het oudste leesboek (1493) in de collectie. Ter bestrijding van de onkosten werden de demonstratiedrukken gedurende de tentoonstelling door de ZB (voor fl. 2,50 per stuk) verkocht. (Bibl. 3.20 & 3.21; klik en ga naar p. 142 en 143)

Inhoud