Tijdens de manifestatie: Papieren Erfgoed in de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) voltooide De Ammoniet op 15 december 1990 een demonstratiedruk. Piet Verkruijsse had daarvoor een korte tekst geschreven: Over het behoud van de Nederlandse taal. Daarin haalt hij Johan de Brune (1588-1658) aan die in zijn Bankket-Werk van goede gedachten een lans brak voor het gebruik van de Nederlandse taal. De Brune stelt daarin dat de moedertaal het meest  geschikt is om belangwekkende gedachten in uit te drukken.

De Ammoniet bereidde in eigen drukkerij het pamflet van Verkruijsse voor en voltooide dit met een tafelproefpers in de ZB met het afdrukken van het drukkersmerk. Verkruijsse droeg zijn pamflet op aan Jo Ritzen die als minister van onderwijs in die tijd veel commotie veroorzaakte met zijn voorstel colleges in het Engels te geven. De deelnemers ontvingen het pamflet. (Bibl. 3.11, klik en ga naar p. 140)

Over het behoud van de Nederlandse Taal