Tijdens de tentoonstelling: Gerard Leeu meesterprenter ter Goude in het Stedelijk Museum ‘Het Catharina Gasthuis’ te Gouda (19 december 1992 – 21 februari 1993) verzorgde De Ammoniet enkele malen drukdemonstraties. Gerard van Thienen (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) had daarvoor een unieke eenbladsdruk uit 1491 een beknopte toelichting geschreven.

Het betreft een prospectus met de aankondiging van een boek van Leeu. Van die prospectus is maar één exemplaar overgeleverd. Deze bevindt zich in het Deutsches Museum (Leipzig). Ook van het aangekondigde boek is maar één exemplaar bekend en dat bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

Zowel de prospectus als de toelichtende tekst zijn beide op deze demonstratiedruk weergegeven. Het publiek mocht de demonstratiedruk meenemen. De gedurende een later weekend uitgevoerde demonstratie maakten correctie van een kleine zetfout mogelijk (zoek de fout).  (Bibl. 3.16; klik en ga naar p. 141)

Men salse vinden te coope