Als docent boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in de analytische bibliografie organiseerde Piet Verkruijsse in 1994 voor aio’s een cursus ‘Het gedrukte boek als materieel object’. Ter gelegenheid van de afsluiting van die cursus verzorgde De Ammoniet op verzoek van Verkruijsse een demonstratiedruk. Deze laatste schreef daarvoor de tekst Een 97ste druk??? over de in zijn ogen onwaarschijnlijke hoge vermelding van een 97ste druk in een achttiende-eeuwse uitgave. De oplage van de demonstratiedruk bedroeg 197 exemplaren. De deelnemers ontvingen de demonstratiedruk, de rest van de oplage gebruikte Verkruijsse als lesmateriaal in zijn colleges. (Bibl. 3.22; klik en ga naar p. 143)

Een 97e druk???