Deze uitgave verscheen op 1 december 1998 bij een Academische Zitting in de Pieterskerk te Leiden ter gelegenheid van de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. De hoofdredacteur, F. Moerdijk, schetst in deze gelegenheidsuitgave de geschiedenis van dit monumentale woordenboek en verklaart de opbouw ervan aan de hand van het lemma hof. Deze gelegenheidsuitgave is met de hand gezet en in een oplage van 900 exemplaren gedrukt met een Victoria degelpers (handinleg). (Bibl. 1.45; klik en ga naar p. 117)

WNT