In vroeger tijden werd het driekoningenfeest uitbundig gevierd. Groepen kinderen, waarvan er drie als koning verkleed waren, trokken langs de deuren en zongen het ‘driekoningenlied’. Aan de hand van oude kinderboeken en prenten bespreekt John Landwehr dit verdwenen gebruik. Deze uitgave verscheen als eerste deeltje in de reeks ‘De Ware Rijkdom’ van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. Hij is met de hand gezet en in een oplage van 275 exemplaren verschenen. Deze uitgave is bekroond door de Stichting Mooi Marginaal 2002-2003..Het trekken van lootjes van de 'koningsbrief'.

Wie zou niet gaarne een koning wezen?