Vande Druckerije is de oudst bekende Nederlandse tekst over het drukkersambacht die binnen de huidige landsgrenzen verschenen is. Het betreft een dialoog tussen een Druckers Jonghen die een Schoolmeesters Sone de techniek van het boekdrukken verklaart. Het is een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw, hier toegankelijk gemaakt met een verklarende woordenlijst. De Ammoniet zette deze uitgave met de hand uit de Hollandse Mediaeval en drukte er 250 exemplaren van met een Victoria degelpers. Hij herdacht met deze uitgave 500 jaar boekdrukken in Leiden en het feit dat Plantijn zich 400 jaar daarvoor in Leiden vestigde. (Bibl. 1.12; klik en ga naar p. 105)
Flyer met aankondiging van een fotoherdruk door 'Drukkerij Corn. Paap B.V.', Den Haag uit 1989.

Vande Druckerije