Om inzicht te krijgen in het drukproces tijdens de handpersperiode, volgde de drukker een werkgroep analytische bibliografie (UvA). De docent, Piet Verkruijsse, verklaarde daarin de werkwijze van de vroegere drukkers en onthulde met zijn systematische benadering ook hun listen en bedrog. De Ammoniet concludeerde dat hij liever boeken maakte dan dat hij ze beschreef. Als alternatieve eindopdracht stelde hij Verkruijsse voor om een boekje te drukken dat zichzelf beschrijft. Verkruijsse schreef vervolgens een tekst over een boek dat in ‘analytisch bibliografische therapie’ gaat. De drukker ging met de tekst aan de haal en het gedoceerde systeem bleek voor beschrijving van deze uitgave niet toereikend te zijn. Bovendien zijn er door correctie op de pers vele varianten in omloop: voer voor analytisch bibliografen. (Bibl. 1.34; klik en ga naar p. 112).

Ik, Het Boek