Deze uitgave verscheen in het kader van een reeks van vier door Frans A. Janssen gegeven lunchlezingen getiteld: ‘Typografische Meesterwerken’. De Dr. P.A. Tiele-Stichting organiseerde deze lezingen in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Janssen schetst in deze gelegenheidsuitgave de concurrentiestrijd tussen de meesters van de neoclassicistische typografie Pierre Didot en Giambattista Bodoni. De Ammoniet zette deze uitgave uit de Bodoni en volgde in de typografische verzorging de stijl van die tijd. De deelnemers kregen na de laatste lezing Didot versus Bodoni uitgereikt. (Bibl. 1.42; klik en ga naar p. 116)

Didot versus Bodoni