In de gevel van het huis in de Leidse Haarlemmerstraat 86 bevindt zich een gevelbeeld van Laurens Jansz Coster uit 1630. In dit pand woonde destijds de lettergieter Arent Hogenacker. Bert van Selm beoogde met de verspreiding en  publiciteit rondom dit Aspect de aandacht te vestigen op het noodzakelijke behoud van dit beeld. De oplage bedroeg 750 exemplaren waarvan er 500 als Koppermaandagprent dienden voor de Stichting Drukwerk in de Marge. (Bibl. 7.3.1; klik en ga naar p. 188)

Auteur: Bert van Selm

Aspect 6