Hans Wijnhof bespreekt in dit Aspect de oudst bekende advertentie in een Nederlandse courant (uit (1624) die inhoudelijk én typografisch duidelijk onderscheiden is op de pagina. Het is de aankondiging van een boek door de Amsterdamse drukkers Broer Jansz & Jacob Pietersz Wachter. Gedrukt door De Ammoniet als bijdrage van de Stichting Drukwerk in de Marge aan de (éénmalige) ‘Nationale Boekendag’ op 8 november 1985. (Bibl. 3.4; klik en ga naar p. 138)

Auteur: H. Wijnhof

Aspect 4