De Ammoniet drukte dit Aspect met een tafelproefpers in de Zeeuwse Bibliotheek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge in 1985. Bert van Selm wijst hierin op de mogelijk oudste advertentie voor de veiling van een drukkerij. Hij vond die advertente in de Ordinaris Dinsdaegsche Courante No. 46 van 20 september 1661. (Bibl. 3.2; klik en ga naar p. 138)

Auteur: Bert van Selm

Aspect 2