Het eerste Aspect bevat de tekst van artikel 1, lid 1 uit de Grondwet (van 1983) waarin de vrijheid van drukpers vastgelegd is. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge heeft De Ammoniet deze flyer in Museum Meermanno in 1985 met een trapdegel gedrukt. (Bibl. 3.1; klik en ga naar p. 136)

Aspect 1